Polityka Prywatności (z dnia 6 lipca 2022)

Polityka Prywatności – czyli jak chronimy Twoje dane

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, wykorzystywania, ujawniania, przechowywania oraz ochrony przez nas Twoich danych osobowych. Polityka Prywatności obowiązuje w przypadku każdej witryny indaHash, gdzie Polityka Prywatności pojawia się w stopce oraz w przypadku każdej aplikacji, usługi lub narzędzia indaHash (łącznie “Usługi”), do których niniejsza Polityka Prywatności się odnosi, niezależnie od sposobu, w jaki uzyskujesz do nich dostęp lub ich używasz, w tym za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

Korzystając z naszych Usług, aplikacji oraz/lub rejestrując konto u nas, akceptujesz postanowienia niniejszej Polityki Prywatności i wyrażasz zgodę lub przyjmujesz do wiadomości, że zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy, przechowujemy oraz chronimy Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Udostępnienie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

Co obejmuje Polityka Prywatności?

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowania Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które są zbierane w trakcie wizyty na jednej z naszych witryn internetowych lub rejestracji konta w aplikacji indaHash.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje w stosunku do naszych witryn internetowych oraz aplikacji mobilnych.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”) – w związku z pozyskiwaniem Twoich danych osobowych informujemy, iż Współadministratorami danych osobowych (tj. podmiotami, które wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych) są: IDH Media Limited z siedzibą przy 22 Northumberland Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlandia oraz IDH Media S.A. w z siedzibą przy ul. Pięknej 19, 00-549 Warszawa, Polska (zwani dalej “my”,  “Współadministratorzy”).

IDH Media S.A. oraz IDH Media Limited, współadministrują danymi osobowymi w celu realizacji obowiązków ciążących na grupie przedsiębiorstw, które świadczą usługi w zakresie influence marketingu. 

Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Współadministratorami, IDH Media S.A. wykonuje obowiązki informacyjne oraz zapewnia każdej osobie, której dane dotyczą, korzystanie z przysługujących jej praw.

Zgodnie z umową o współadministrowanie z dnia 20 sierpnia 2021 r. wspólnie ustaliliśmy zakres naszych obowiązków w zakresie realizacji obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:

1. Administrator 1 zobowiązuje się do odpowiadania na żądania Podmiotów Danych w związku z realizacją ich praw na podstawie art. 15, art. 16, art.17, art. 18, art. 20, art. 21 lub art. 22 RODO. Odpowiedzi na żądania Podmiotów Danych będą udzielane zgodnie z zasadami i w terminach, o których mowa w art. 12 RODO.

2. W przypadku, gdyby Podmiot Danych zgłosił żądanie związane z realizacją jego praw na podstawie art. 15, art. 16, art.17, art. 18, art. 20, art. 21 lub art. 22 RODO Administratorowi 2, Administrator 2 przekazuje takie żądanie Administratorowi 1 w terminie 3 dni od otrzymania żądania.

Współadministratorzy zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych.

Możesz wykonywać swoje prawa wobec każdego z nas.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, czyli osobę u której możesz uzyskać szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych.

Z inspektorem danych osobowych możesz skontaktować się za pośrednictwem: 

  • korespondencji elektronicznej na: dpo@indahash.com;; lub 
  • listownie na następujący adres: indaHash, ul. Pięknej 19, 00-549 Warszawa, z dopiskiem “inspektor danych osobowych”.

Dane osobowe

“Dane osobowe” to informacje, które mogą być powiązane z konkretną osobą lub mogą służyć do identyfikacji konkretnej osoby, czy to dzięki tym danym, czy też tym danym oraz innym informacjom, którymi dysponujemy lub możemy mieć do nich dostęp.

Wszelkie dane osobowe, które nam dobrowolnie przekazałeś będą traktowane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa oraz poufności.

Zbieranie oraz wykorzystywanie danych osobowych

Zbieramy, przetwarzamy oraz przechowujemy dane osobowe pozyskane od Ciebie oraz z innych urządzeń (w tym urządzeń mobilnych), których możesz używać, podczas gdy korzystasz z naszych Usług: rejestrując konto, przekazując nam informacje na formularzu internetowym, aktualizując lub dodając informacje do swojego konta, lub rozwiązując spór, lub w inny sposób korespondując z nami w związku z naszymi Usługami.

Dane osobowe, które gromadzimy zawierają:

Dane osobowe, które nam przekazujesz, kiedy korzystasz z naszych Usług lub rejestrujesz konto u nas

• e-mail, nazwa kont(a) w mediach społecznościowych, 

• inne treści, które generujesz lub są powiązane z Twoim kontem,

• informacje finansowe (takie jak numer rachunku bankowego, Twoje imię i nazwisko, adresy, numery telefonów) w związku z transakcją,

Połączenia z indaHash

• Komunikacja (rozmowy telefoniczne) z indaHash może być rejestrowana lub słuchana, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla potrzeb operacyjnych (np. w celu zapewnienia jakości usług). Jeśli wymaga tego prawo, zostaniesz poinformowany o takim nagraniu na początku rozmowy.

Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie, kiedy korzystasz z naszych Usług lub rejestrujesz konto u nas

• Dodatkowo, gromadzimy informacje o Twoich interakcjach z naszymi Usługami oraz o Twojej komunikacji z nami. Są to informacje które uzyskujemy z urządzeń (w tym urządzeń mobilnych) kiedy korzystasz z naszych Usług, rejestrujesz konto u nas, przekazujesz nam informacje za pośrednictwem formularza internetowego, aktualizujesz lub dodajesz informacje do swojego konta, uczestniczysz w dyskusjach społeczności, czatach lub w rozwiązywaniu sporów, lub w inny sposób korespondujesz z nami w związku z naszymi Usługami. Te informacje obejmują w szczególności: imię, nazwisko, adres, rachunek bankowy, e-mail, dane konta w mediach społecznościowych, nick.

• Informacje o komputerze oraz połączeniu, takie jak statystyki wyświetleń strony, ruchu do i ze stron, adres URL, dane reklamowe, Twój adres IP, Twoją historię przeglądania oraz Twoje informacje z dziennika witryny.

Dane osobowe, które gromadzimy używając plików cookies, sygnałów nawigacyjnych (web beacons) oraz podobnych technologii

Korzystamy z plików cookies, unikalnych identyfikatorów oraz podobnych technologii w celu gromadzenia informacji o witrynach które przeglądasz. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące plików cookies oraz innych technologii oraz celów znajdziesz w Polityce plików Cookie.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Przede wszystkim, przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania łączącej nas umowy. Przetwarzamy dane w celu umożliwienia Ci korzystania z usług oferowanych w ramach indaHash oraz w celu kontaktowania się z Tobą w związku ze świadczonymi usługami.

Jeżeli będą tego od nas wymagać przepisy prawa – będziemy przetwarzać Twoje dane także dla celów podatkowych i rachunkowych.

Dodatkowo, przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest konieczność prowadzenia analiz i statystyk, które pozwolą nam z jednej strony ulepszyć funkcjonalności Serwisu, a z drugiej – zapewnić jego efektywność.

Będziemy przetwarzać Twoje dane, aby przekazywać Ci informacje o nowościach w indaHashowym świecie – będziemy to robić na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest prowadzenia marketingu bezpośredniego.

Możemy także przetwarzać Twoje dane, aby prowadzić postępowania w sprawach Twoich skarg lub reklamacji. Podstawą takiego przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie także przetwarzanie Twoich danych w celu wykrywania oszustw i nadużyć oraz prowadzenia działań o charakterze zapobiegawczym i zapewniającym bezpieczeństwo ruchu w Serwisie.

Okres przechowywania danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo jak jest to zgodne z obowiązującym prawem oraz niezbędne i istotne dla naszych operacji. Dodatkowo, możemy przechowywać dane osobowe z zamkniętych kont w celu przestrzegania przepisów prawa krajowego, zapobiegania oszustwom, pobierania należnych opłat, rozstrzygania sporów, rozwiązywania problemów, pomagania w dochodzeniu, wyegzekwowaniu naszej Umowy oraz podjęcia innych działań dozwolonych lub wymaganych przez obowiązujące prawo krajowe. Po tym, jak już nie będziemy musieli przechowywać Twoich danych osobowych, pozbędziemy się ich w bezpieczny sposób, zgodnie z naszymi zasadami przechowywania i usuwania danych.

Jeżeli zauważysz, że przechowujemy nieprecyzyjne dane dotyczące Ciebie, możesz zwrócić się do Nas z prośbą o ich sprostowanie. Taka prośba musi być w formie pisemnej lub przesłana drogą mailową.

Twoje uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych możesz skorzystać z następujących praw: 

  • Uzyskać dostęp do treści lub otrzymać kopię swoich danych;
  • zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je:

i) w celu bezpośredniego marketingu, lub

ii) na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, a Ty – w wyniku Twojej wyjątkowej sytuacji – nie wyrażasz już na to zgody.

  • Wnieść skargę do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych

Przysługuje Ci także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Oznacza to, że masz prawo otrzymania od nas Twoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe powyżej).

Jeżeli poprosimy Cię o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zawsze będziesz mógł ją wycofać (w równie łatwy sposób jak ją wyraziłeś). Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej wycofaniem.

Na życzenie, możesz również uzyskać informacje o podstawowej treści uzgodnień między nami (współadministratorami) związanych z realizacją naszych obowiązków wynikających z przepisów o bezpieczeństwie danych osobowych.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Twoje dane przekazujemy innym podmiotom, jeżeli: 

i) jest to konieczne dla świadczenia usługi lub umożliwienia Ci wzięcia udziału w organizowanych kampaniach, 

ii) wynika z przepisów bądź jest uzasadnione potrzebami działalności operacyjnej (np. hosting). 

Oznacza to, że możemy przekazywać Twoje dane osobowe:

• naszym (współ)pracownikom oraz tym z innych spółek z grupy kapitałowej,

• naszym klientom

• firmom kurierskim,

• bankom i podmiotom świadczącym usługi płatnicze,

• innym naszym podwykonawcom, jeśli zlecimy im czynności wymagające przetwarzania Twoich danych (takie podmioty będą działały wyłącznie na podstawie łączącej nas umowy)

• uprawnionym organom, jeśli będzie tego od nas wymagać obowiązujące prawo.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Przekazujemy dane wyłącznie w celu realizacji kampanii, w których chcesz wziąć udział. Twoje dane mogą być przekazane Reklamodawcy spoza EOG, jeśli bierzesz udział w kampanii poza tym obszarem.

W związku z tym, że działamy na całym świecie, czasami zdarza się, że nasi dostawcy usług bieżących, (niezbędnych dla naszej działalności operacyjnej i technologicznej) takich jak np. obsługa serwerów, hosting, platforma do zarządzania projektami, software, systemy do obsługi księgowej itp. są zlokalizowani poza EOG i im również przekazujemy Twoje dane.

Wszystkie transfery danych poza EOG dokonywane są w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne, przyjęte przez Komisję Europejską i zapewniające odpowiedni poziom zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Skargi dotyczące przetwarzania danych za pośrednictwem witryny internetowej.

Jeżeli masz wątpliwości co do sposobu przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem tej strony internetowej, proszę nie zwlekaj i zwróć nam uwagę korzystając z poniższych danych kontaktowych: dpo@indahash.com

Gromadzenie oraz wykorzystanie danych technicznych (specyfikacji)

Możemy automatycznie gromadzić dane, niebędące danymi osobowymi takie jak rodzaj przeglądarki internetowej z której korzystasz albo strona internetowa za pośrednictwem której łączysz się z naszą stroną. Nie możesz być zidentyfikowany dzięki tym informacjom –  są one wykorzystywane wyłącznie w celu efektywnego świadczenia usług na niniejszej witrynie internetowej.

Bezpieczeństwo

Chronimy Twoje informacje korzystając z technicznych i administracyjnych środków bezpieczeństwa w celu zredukowania ryzyka utraty, niewłaściwego użycia, nieupoważnionego dostępu, ujawnienia lub zmiany. Niektóre z zabezpieczeń z których korzystamy to zapory ogniowe (firewalls) i szyfrowanie danych, fizyczna kontrola dostępu do naszych centrów danych oraz kontrola autoryzacji dostępu do informacji. Jeżeli uważasz, że Twoje konto uległo nadużyciom, proszę skontaktuj się z nami.

Zmiany do Polityki Prywatności

Od czasu do czasu, możemy dokonywać zmian do Polityki Prywatności. Jeżeli wprowadzimy jakiejkolwiek istotne zmiany do Polityki Prywatności oraz sposobu w którym wykorzystujemy Twoje dane osobowe, umieścimy te zmiany na tej stronie i dołożymy należytej staranności aby powiadomić Cię o jakichkolwiek znaczących zmianach. Proszę sprawdzaj naszą Politykę Prywatności na bieżąco.